Allmänt

Du och pensionatet kommer överens om villkoren för rums-/stuguthyrningen. Om inte någon speciell överenskommelse har träffats gäller följande regler. För konferenser samt gruppbokningar gäller särskilda regler.

Beställning och bekräftelse

En beställning är bindande i och med att den bekräftats och du fått ett bokningsnummer. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via bokningssystem. Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- och avresetid. För att boka ett rum på Pensionat Grankullavik måste du vara minst 18 år. Du som bokar rummet/stugan för en minderårig är ansvarig oavsett om du bor eller inte bor med den underårige i rummet/stugan.

Ankomst och avresa

Rummet/stugan står till ditt förfogande från kl 15.00 ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet/stugan senast kl 11.00.

Avbeställning och utebliven ankomst

Om inte annat överenskommits vid bokningstillfället skall avbeställning ske senast kl 18.00 dagen innan ankomst. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl 18.00 dagen innan ankomst, får du betala för ett dygn. Om pensionatet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning får du ersätta dessa. Avbeställer du senast 18.00 sju dagar innan ankomst återbetalas bokningsavgiften på 25% i sin helhet samt eventuell förbetalning.

Tidig avresa och vistelse på obestämd tid

Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser tidigare skall detta meddelas pensionatet senast 18.00 dagen innan avresa. I annat fall debiteras för ett extra dygn. Bor du på pensionatet på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget bör du meddela avresan senast kl 18.00 dagen före. I annat fall kan du få betala för ett extra dygn. Om pensionatet inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl 18.00 dagen före avresan.

Hotellets skyldigheter och dina egna önskemål

Om pensionatet inte kan ge dig rum så som överenskommits, har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum/stuga inom pensionatet eller på pensionat med likvärdig standard. Precisera önskemålen när du beställer, så är du säker på att pensionatet är rätt rustat. Alla rum/stugor är rökfria. Vid överträdelse av rökförbud har hotellet rätt att debitera kunden kostnader. Önskar du ta med ett husdjur, så meddela detta när du beställer.

Betalning

Sker bokningen senast tre veckor innan ankomst skall bokningsavgiften på 25% av totala bokningsbeloppet erläggas mot bokningsbekräftelse/faktura. Resterande belopp betalas vid ankomst.

Sker bokning inom tre veckor innan ankomst betalas bokningen i sin helhet vid bokningstillfället.

Om du avbeställer senast 18.00 sju dagar innan ankomst utgår ingen kostnad och eventuell bokningsavgift återbetalas. I de fall då full betalning erlagts återbetalas 100% av summan.

Avbeställer du senast 18.00 dagen innan ankomst (dock senare än 7 dagar innan ankomst) återbetalas allt utom bokningsavgiften på 25%.

Pensionatet tar emot de vanligast förekommande kontokorten. Pensionatet är dock inte skyldigt att acceptera kontokort, checkar, kuponger eller utländsk valuta om hotellet inte har erbjudit sig att göra det.

Pensionat Grankullavik
Grankullavägen 318
387 75, Byxelkrok
Producerad av: Nano Webbyrå i Halmstad